Müügitingimused

Müügitingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad Elamise Kergus OÜ (edaspidi nimetatud Elamise Kergus) e-poes www.elamisekergus.ee ja pood.elamisekergus.ee (edaspidi nimetatud E-pood) asuvate toodete tellimiskeskkonna vahendusel tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Elamise Kerguse vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid ning Elamise Kerguse klientide isikuandmete töötlemise kord (privaatsustingimused), saadaval www.elamisekergus.ee/privaatsus.

Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsustingimuste ning kehtiva e-poe toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Elamise Kerguse kodulehel.

Toodete tellimise kord

Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Elamise Kerguse e-poe kasutajaks. Tellija valib soovitud toote(d), määrab iga toote koguse, toodete eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning seda muuta.

Kõik e-poes näidatud toodete hinnad sisaldavad käibemaksu. Tellitud füüsiliste toodete hinnale lisandub toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Elamise Kergusele võimalik tasuda Montonio Finance OÜ makselahenduse või Stripe makselahenduse lingi abil. Tehingud arveldatakse eurodes. Tellija ja Elamise Kerguse vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on tellimuse kinnitanud ja Elamise Kergus on edastanud Tellijale tellimuse kinnituse. Tellimus jõustub Elamise Kerguse poolt Tellijale toodete välja saatmisega või digitaalsete toodete puhul kättetoimetamisega.

Toodete kohaletoimetamine

Tellitud tooted toimetab Elamise Kergus Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile kas Itella Itella, Omniva või DPD pakiautomaadi abil. 

Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav tellimuse vormistamisel.

Kohaletoimetamise hind pakiautomaati: 2,90€

Toodete kohaletoimetamise aeg

Tooted toimetatakse Tellijani üldjuhul 2-4 tööpäeva jooksul. Juhul kui kohaletoimetamisel esineb viivitusi, võetakse Tellijaga esimesel võimalusel ühendust. 

Tarbija õigus tellimusest taganeda

Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus toodete tellimusest põhjust avaldamata taganeda toodete kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul, kuid ainult juhul kui toode on avamata kujul. Tellimuse tühistamiseks tuleb Tellijal võtta Elamise Kergusega ühendust telefonil +372 5290139 või saata vastavasisuline e-kiri aadressile info@elamisekergus.ee.

Juhul kui Tarbija taganeb tellimusest, siis kohustub Tarbija tagastama kasutamata ning kahjustamata tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisoovi esitamisest. Tarbija peab tagastama tooted pakiautomaadi vahendusel. 

Itella pakiautomaadi vahendusel tellitud kauba tagastamine:

Saajal on võimalus internetipoest tellitud kaup pakiautomaadiga 14 päeva jooksul saatjale tagastada. Saadetise saab tagastada sama uksekoodiga, mis kättesaamisel, Eestis asuvatest Itella pakiautomaatidest. Samuti võib tellitud kauba tagastada Itella erakliendi tingimuste ja hinnakirja järgselt.

Omniva või DPD pakiautomaadi vahendusel tellitud kauba tagastamine:

Tellija tagastab tellitud kauba pakiautomaadi vahendusel Elamise Kergusele erakliendi tingimuste ja hinnakirja järgselt. 

Mõlema tagastusviisi puhul kannab Tarbija tellimusest taganemisel toodete tagastamise kulud. Kui Tarbija kasutab tagastamiseks uksekoodi, siis sellisel viisil tagastatud tellimuse saatmiskulu tasaarveldatakse maha Tarbijale tagastatavast tellimuse summast. 

Elamise Kergus tagastab Tarbijale tagastatud toodete eest tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu ulatuses, mis vastab Tellija poolt tasutud summale, kuid mitte rohkem kui soodsaim piirkonnas kohaletoimetamiseks valitud transpordiviisi hind. Juhul kui Tarbija tagastab tellitud tooted osaliselt, siis Elamise Kergus tagastab kohaletoimetamiskulud proportsionaalselt tellitud toodete arvuga. Elamise Kergus tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, kuid mitte varem kui 3 tööpäeva jooksul Tellija poolt tagastatud toodete kättesaamisest. Elamise Kergus tagastab Tarbijale saatmise kulud täies ulatuses juhul kui taganemise põhjuseks on puudustega või vale toode.

Juhul, kui Tellija poolt tagastatud toode on kasutatud, siis on Elamise Kergusel õigus nõuda kahju hüvitamist toote müügihinna ulatuses. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.

Tellija õigused

Tellijal on õigus tellida tooteid e-poest Elamise Kerguse poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel. Tellijale saadetav toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Elamise Kerguse poolt fikseeritud tingimustele.

Puuduse esinemise korral asendatakse toode sama tootega, välja arvatud juhul kui vastavat toodet ei ole enam müügil. Kui vastavat toodet ei ole enam müügil, siis Tellija valikul toode asendatakse või müügileping lõpetatakse ja tagastatakse Tellijale toote maksumus. Tellijal on õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

Tellija kohustused

Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi,  kontakttelefon ning e-posti aadress.

Juhul, kui Tellija ja toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama andmed ka saaja kohta. Kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud, ei garanteeri Elamise Kergus tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Elamise Kergus Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

Elamise Kerguse õigused

Elamise Kergusel on õigus muuta käesolevaid üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused internetikeskkonnas. Elamise Kergusel on õigus igal ajal ette teatamata muuta e-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja internetikeskkonnas. Elamise Kergusel on õigus tellimuse aktsepteerimisest või täitmisest loobuda, näiteks juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind. 

Elamise Kerguse kohustused

Elamise Kergus kohustub Tellijani toimetama korrektsed ja komplektsed toote(d) ning vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid. Elamise Kergus kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama. Elamise Kergus kohustub välja vahetama toodete praakeksemplarid.

Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 või veebiaadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 9-17 telefonil +372 5290139 või kirjutage e-posti aadressil info@elamisekergus.ee.

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top