Privaatsuspoliitika

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Elamise Kergus OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?
Isik, kes on astunud Elamise Kergus OÜ-ga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on Elamise Kergus OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed). Elamise Kergus OÜ kogub tellimuste täitmiseks klientidelt järgmisi andmeid: nimi, telefon, meiliaadress.

Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?
Kliendiandmete töötleja on Elamise Kergus OÜ. Kliendiandmete volitatud töötlejad on Itella SmartPOST OÜ, Omniva (AS Eesti Post), DPD Eesti AS ja Montonio Finance OÜ. 

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?
Elamise Kergus OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut, kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi ning paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid kvaliteetseid teenuseid. Andmeid kasutatakse tellimuste täitmiseks, arve ja kauba saatmiseks, uudiskirja saatmiseks.

Millistel juhtudel Elamise Kergus OÜ avaldab kliendiandmeid?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas Elamise Kergus OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?
Andmeid kasutatakse tellimuste täitmiseks, arve ja kauba saatmiseks, uudiskirja saatmiseks (ainult soovi avaldanud klientidele). Kliendil on õigus igal igal ajal Elamise Kergus OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?
Klient saab kogutud andmetega tutvuda oma kasutajakontole sisse logides nii “Minu konto” menüüs kui tellimuste ajaloos. Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@elamisekergus.ee vahendusel või telefoni +372 5290139 kaudu. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, saab klient neid muuta “Minu konto” menüüs.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?
Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage meile telefonil +372 5290139 või kirjutage e-posti aadressil info@elamisekergus.ee.

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top